Тести5 клас 
Українська мова  
Самостійна домашня робота №4

Тести

 Написання якого слова не відповідає нормам правопису:

проїздний; 

контрастний; 

шістнадцять. 


 У якій групі слів апостроф не вживається:

 тьм...яний, моркв...яний, п...юре; 

м...який, міжгір...я, з любов...ю;

 з...їзд, об...ява, пів...яблука. 


 Які слова слід писати із префіксом ПРИ:

 пр...вабливий,пр...кордонник, пр...грівати; 

 пр...красний, пр...мудрий, пр...добрий; 

 пр...думати, пр...святий,пр...дніпровський. 


У яких словах у корені на місці крапок після ж, ч, ш, щ, г, к, х слід вставити букву И:

 ж...нка, щ...тка, ч...пляти; 

г...ркий, зач...пати, ш...сть; 

ящ...к, к...піти, щ...рий. 


 Які три слова пишуться з подовженням:

 волос...я, порос...я,лист...я; 

 весіл...я, дол...я, почут...я; 

 взут...я, л...ється, бе...захисий. 

 В якому випадку у словах пишеться буквосполучення ЙО:

 мал...вничий, схвил...ваний, тр...денний; 

 зна...мий, під...мний, міл...н; 

 відво...ваний, ма...нез, ма...р.  

 Дзвінкі приголосні звуки творяться:

 тільки шумом; 

 шумом і голосом; 

 тільки голосом. 


 До другорядних членів речення належать::

додатки, означення, обставини; 

 підмети присудки; 

означення, обставини, підмети. 


 У якому рядку при переносі всіх слів враховано правила переносу:

 сон-ний, са-джу, ко-льо-ри;  

 скрізь, Юлія, відп-ла-та; 

 паль-ма, бар'єр, оса

 Граматична основа речення"Реве та стогне Дніпр широкий" (Т.Шевченко)

 Дніпр широкий; 

реве та стогне Дніпр; 

 реве Дніпр. 
Немає коментарів: